Over de website Tharros.info

Deze website is begonnen met als doel om mijn kennis van en interesse voor Sardinië te delen met wie meer wil weten van dit eiland in de Middellandse Zee. Onderwerpen zijn de archeologie en de geschiedenis van Sardinië, met het accent op de Nuraghe tijd en de contacten met de Feniciërs. Archeologie en geschiedenis hebben met elkaar gemeen dat het aandachtsgebied zo groot is dat je jezelf wel moet beperken tot een specifiek onderwerp, en dan is het nog moeilijk je daaraan te houden. Voorafgaande tijdperken en de wereld om het geografisch beperkte gebied heen hebben zoveel met het uitgekozen onderwerp te maken dat het moeilijk wordt om dit er niet bij te betrekken.

Over de website Tharros.info

Ik koos aanvankelijk voor Sardinië in het eerste millennium voor Christus omdat ik gefascineerd werd door de ruïnes van het stadje Tharros. Ik raakte geïnteresseerd in de geschiedenis van het eiland. Maar ik merkte al snel dat een historicus niet opgeleid is om archeologische bronnen of archeologische wetenschappelijke verhandelingen te bestuderen, vandaar dat ik besloot om archeologie en prehistorie te gaan studeren in deeltijd naast mijn werk (aan de Vrije Universiteit van Amsterdam). Ik leerde daar meer over de Fenicische expansie in het Westelijke Middellandse Zeegebied wat chronologisch samenviel met de Griekse kolonisatie in Italië. Ik leerde meer over de late bronstijd en de vroege IJzertijd, de urbanisatie en de interregionale handel. Ik heb inmiddels diverse boeken over de Feniciërs en de Sarden gelezen. Hierdoor en met de geregelde bezoeken aan Sardinië en later ook Sicilië, ben ik veel meer gaan begrijpen over de mechanismen die veranderingen in deze wereld in gang hebben gezet en die geleid hebben tot het ontstaan van plaatsen zoals Tharros op Sardinië en Motya op Sicilië. Na mijn bezoek in 2006 aan Sicilië besloot ik het aandachtsgebied uit te breiden op een nieuwe website, Motya.info, met de Fenicische aanwezigheid op Sicilië en de relatie van de Feniciërs en de Puniërs met de Elimiërs.

De inhoud van de website zal steeds verder uitgebreid worden naarmate meer foto's, boeken en artikelen over de diverse onderwerpen gepubliceerd kunnen worden.

Over het technische ontwerp van de site

Het internet heeft als voordeel dat het tot het meest geavanceerde technologische medium behoort om kennis te delen en vrij eenvoudig gebruikt kan worden om voor een breder publiek te publiceren. Het nadeel van internet is dat het moeilijk is vast te stellen wat de waarde van de informatie is die gepresenteerd wordt op websites. Naar mijn mening is het een kwestie van controleerbaarheid. Kennis is wetenschappelijk wanneer theoriën gecontroleerd en geverifieerd kunnen worden. Dat zou ook de standaard moeten zijn waar de kwaliteit van een internet site of pagina aan afgemeten zou moeten worden. Kan je de bron vinden van de informatie die verstrekt wordt?

Ik koos ervoor om mijn kennis van database technologie en Archeologie te combineren en heb me verdiept in DHTML (Dynamic HTML) en javascript. Sinds maart 2007 is tharros.info professioneel gehost bij KPN en sinds 2010 bij Hostnet. Dit maakt gebruik van MySQL en PhP mogelijk en ik heb in de afgelopen daaropvolgende jaren de site verder uitgewerkt met behulp van php code en sql databases.

Jullie gastheer
Jullie gastheer

Over mijzelf

Laat ik mezelf voorstellen. Ik ben geboren in Nederland (in 1962), opgegroeid in Nigeria, Oeganda en Kameroen tot 1970. Daarna heb ik de lagere school afgemaakt in Nederland. Na de middelbare school ben ik Kunstgeschiedenis gaan studeren met het halve idee Archeologie te gaan volgen. Archeologie was toen nog geen volledige studie in Utrecht. Ik interesseerde me op dat moment meer voor de geschiedenis dan voor de kunst en besloot Geschiedwetenschappen te gaan volgen. Uiteindelijk schreef ik mijn doctoraalscriptie over de Nederlandse betrekkingen met Latijns-Amerika in het interbellum (1919-1939) en heb daarvoor ettelijke archieven en handelsstatistieken opgezocht en doorgespit.

Na mijn studie heb ik negen jaar in Milaan (Italië) gewerkt alwaar ik mijn vriendin heb leren kennen. Zij is Sardijnse van oorsprong. Sindsdien ben ik een aantal keren op Sardinië geweest en ben ik me gaan interesseren in de geschiedenis en de prehistorie van het eiland. Uiteindelijk kwam ik weer terug op mijn aanvankelijke passie voor het oude.

Sinds 1998 woon ik weer in Nederland, en ben ik werkzaam in de informatie technologie, met name Lotus Notes email en workflow, eerst voor IBM, toen ABN AMRO, toen weer IBM, EDS/HP en nu weer IBM. Vanaf 2001 volgde ik een deeltijdstudie Archeologie en Prehistorie bij de Vrije Universiteit van Amsterdam wat grotendeels te combineren viel met mijn werk. In de laatste paar jaar ben ik gestopt met de studie en heb ik cursussen schrijven bij de Schrijversvakschool van Amsterdam gevolgd, in de hoop dat dit me tot nut kan zijn.

Naast archeologie gaat mijn passie uit naar stoomtreinen en zeilschepen (tall ships).

Amstelveen

Laatst gewijzigd 06/04/2020

Reisgids mee?

Download Reisgids
©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact