Sites en evenementen Index

Fenicisch-Punisch-Romeins

Monte Sirai

Monte Sirai

Carbonia (CI)

Monte Sirai is een punisch-romeins stadje boven op de berg Monte Sirai vlak bij Carbonia. De plaats ligt op een strategisch punt in het ertsrijke mijngebied van de Sulcis en Iglesiente. De archeologische site bestaat uit de resten van de punisch-romeins nederzetting met een acropolis, een punische en een fenicische necropolis en de tofet. Vanaf de berg is er een schitterend uitzicht over het omliggende gebied.

Nora

Nora

Pula (CA)

Nora is een punisch-romeins stadje gelegen op een schiereiland in het zuiden van Sardinië, bij Pula. Interessant zijn de resten van mozaïek vloeren en het kleine theater dat nog grotendeels overeind staat. Daarnaast zijn er de resten van romeinse baden, tempels en de woonwijken met typisch noord-afrikaanse bouwstijl te zien. Hier werd ooit een steen met de oudste inscriptie in fenicische letters gevonden.

Sant'Antioco

Sant'Antioco

Sant'Antioco (CI)

In de oudheid was Sant'Antioco bekend onder de naam Sulky en werd ooit door feniciërs in de achtste eeuw v Chr. als handelspost gesticht vlak bij een complexe nuraghe. Er zijn nog resten te zien van een punische necropolis, later omgevormd tot vroeg-christelijke catacomben, onder de basiliek van Sant'Antioco. Er is een belangrijk archeologisch museum met daarnaast de resten van de fenicisch-punische tofet, een openlucht heiligdom. In de middeleeuwen werd het stadje vernoemd naar Antiochus, de vroeg-christelijke martelaar. Elk jaar worden ter ere van de heilige feesten georganiseerd en een processie gehouden.

Tempel van Antas

Tempel van Antas

Fluminimaggiore (CI)

Vlak bij Fluminimaggiore, midden in een groene vallei in de bergen, ligt de tempel van Antas. Aanvankelijk gebouwd in de punische periode is deze herbouwd door de romeinen. De tempel staat in het gebied van de lood- en zilvermijnen en zou gewijd zijn aan Sardus Pater die volgens de mythologie verwant was aan Hercules. De tempel is deels gerestaureerd, vlak bij bevinden zich een aantal inheemse graven en resten van een nederzetting.

Tharros

Tharros

Cabras (OR)

Tharros is de site van een punisch-romeins stadje dat in de achtste eeuw voor C gesticht werd door Feniciërs op de plek van een Bronstijd nuraghe dorp. De ruïnes van het stadje liggen op een schiereiland aan de noordkant van de Golf van Oristano. Er zijn resten te zien van tempels, romeinse baden, een romeins acque castellum, een fenicisch-punische tofet en een ambachtswijk. Het stadje werd het bestuurscentrum van het Judicaat van Arborea tot het onder druk van de arabische invallen verlaten werd rond 1070 na C ten gunst van het huidige Oristano.

Middeleeuws

Kasteel van Acquafredda

Kasteel van Acquafredda

Siliqua (CA)

Het kasteel van Acquafredda is in de Middeleeuwen gebouwd als vesting om de vallei van de Cixerri en de stad Villa di Chiesa, het huidige Iglesias, te kunnen controleren. Ooit behoorde het toe aan Ugolino della Gherardesca, de graaf Donoratico, die ook in het werk van Dante Alighieri genoemd wordt.

Monument

Prehistorisch altaar van Monte d'Accoddi

Prehistorisch altaar van Monte d'Accoddi

Sassari (SS)

Het prehistorische altaar van Monte d'Accoddi is in twee verschillende fases gebouwd tijdens de periode van de cultuur van Ozieri (4000-3200 v. Chr) en de cultuur van Filigosa en Abealzu (3200-2700 v Chr). Het altaar ziet er uit als een afgetopte piramide, of ziggurat, met een lange opgang of oprit. Er omheen moet zich een groot dorp bevinden, niet opgegraven. Interessant zijn de grote menhir, de stenen tafel en de perfect ovale steen die zich bij het altaar bevinden.

San Salvatore

San Salvatore

Cabras (OR)

San Salvatore is een klein gehucht rond een kerkje. Elk jaar vinden er in augustus de festiviteiten rond San Salvatore plaats waarbij het heiligenbeeld van San Salvatore naar Cabras wordt gebracht, de Corsa degli Scalzi. Het kerkje zelf is gebouwd boven op een prehistorisch ondergronds heiligdom, een hypogeum. Dat heiligdom is te bezichtigen en bevat wand schilderingen en tekeningen die door de eeuwen heen zijn achtergelaten. Net buiten het gehucht zijn de resten van romeinse baden te zien, Domu 'e Cubas

Serra Orrios

Serra Orrios

Dorgali (NU)

Serra Orrios is een nederzetting uit de Bronstijd bestaande uit een groot aantal hutten, met een simpele en met een complexe structuur, en twee bijzondere tempeltjes die aangeduid worden als megaron of tempels in antis. De site is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekt en opgegraven.

Museum

Antiquarium Arborense

Antiquarium Arborense

Oristano (OR)

Het Antiquarium Arborense is het archeologische en historisch museum van Oristano. Het museum is gehuisvest in het statige Palazzo Parpaglia in het centrum van de stad. De collectie, in de jaren dertig verkregen door aankoop uit privé bezit, bestaat uit archeologische vondsten van Tharros en van andere archeologische sites in de provincie Oristano en schilderijen uit de 16de en 17de eeuw.

Archeologisch museum G.A. Sanna

Archeologisch museum G.A. Sanna

Sassari (SS)

Met dat van Cagliari behoort dit archeologische tot de belangrijkste van Sardinië. Hier zijn alle belangrijke vondsten verzameld uit Noord-Sardinië die een beeld geven van het eiland van de vroegste prehistorie tot in de middeleeuwen; van aardewerk tot objecten in metaal en steen die deel hebben uitgemaakt van het Sardijnse verleden.

Geomuseo Montearci Stefano Incani

Geomuseo Montearci Stefano Incani

Masullas (OR)

Het kleine museum van het gebied van de Monte Arci is gevestigd in Masullas in een ex-klooster van de orde van de kapucijnen en toont de rijkdom aan gesteentes van deze oude vulkaan

Museo Arch Com Ferruccio Barreca

Museo Arch Com Ferruccio Barreca

Sant'Antioco (CI)

Het archeologische museum van Sant'Antioco heeft een uitgebreide collectie van vondsten van de vele opgravingen van het fenicisch-punisch-romeinse stadje Sulki, dat nu Sant'Antioco heet, en van de rest van het eiland. Vooral de fenicisch-punische collectie is van een bijzondere waarde met het fijne aardewerk en de juwelen. Deel van het museum is ook het fenicisch-punische openlucht heiligdom, de tofet.

Museo Arch Giovanni Marongiu

Museo Arch Giovanni Marongiu

Cabras (OR)

Het archeologische museum van Cabras is vernoemd naar Giovanni Marongiu. In het museum zijn de archeologsche vondsten te zien van Cuccuru Is Arrius, een prehistorische nederzetting, Tharros, het fenicisch-punisch-romeinse stadje, en van het scheepswrak dat bij het eiland Mal di Ventre is gevonden. Daarnaast huisvest het museum een aantal beelden van de site van Mont'e Prama, waaronder de laatste gevonden tijdens de opgravingen van 2015.

Museo Arch Giovanni Patroni

Museo Arch Giovanni Patroni

Pula (CA)

Het archeologisch museum van Pula, vernoemd naar de archeoloog Giovanni Patroni, staat in het centrum en beschikt over een collectie van archeologische vondsten van Nora

Museo Archeologico Nazionale

Museo Archeologico Nazionale

Cagliari (CA)

Het Museo Archeologico Nazionale in Cagliari is het belangrijkste archeologische museum van Sardinië. Er is een uitgebreide collectie van prehistorische en historische vondsten te zien, met name de bekende Sardische bronzen beeldjes uit de nuraghe tijd. Eén van de hoogtepunten zijn wel de manshoge beelden van Mont'e Prama waarvan er een aantal te zien zijn. Daarnaast is er een mooie collectie van fenicische en punische juwelen en aardewerk. Het museum geeft een goed overzicht van alle periodes tot in de Middeleeuwen.

Museum van het Obsidiaan

Museum van het Obsidiaan

Pau (OR)

Het Obsidiaan Museum is geheel gewijd aan dit vulkanische glas en het gebruik wat de mens er van heeft gemaakt om snijwerktuigen en pijlpunten van te fabriceren. Op de flanken van de Monte Arci zijn de belangrijkste vindplaatsen van obsidiaan en het werd overal verhandeld in het westelijke Middellandse Zeegebied in de prehistorie.

The British Museum

The British Museum

London (EE)

In de collectie van het British Museum bevinden zich juwelen uit Tharros

Necropolis

Necropolis Anghelu Ruju

Necropolis Anghelu Ruju

Alghero (SS)

De prehistorische necropolis van Anghelu Ruju is uniek in zijn soort op Sardinië en telt 38 prehistorische in de rots uitgehouwen grafkamers. De necropolis bevindt zich op korte afstand van het vliegveld van Alghero in het midden van de historische en vruchtbare regio van de Nurra.

Necropolis S. Andrea Priu

Necropolis S. Andrea Priu

Bonorva (SS)

De necropolis van Sant'Andrea Priu bestaat uit meerdere kunstmatig uitgehouwen grafkamers, domus de janas, van kleine kamers tot manshoge complexe structuren. Het belangrijkste en grootste graf bestaat uit meerdere kamers en is in zowel de romeinse als in de vroeg-christelijke en byzantijnse periode hergebruikt. In de romeinse periode zijn affrescoes aangebracht terwijl in de vroeg-christelijke periode de grafkamers omgevormd werden tot kerk en werden er byzantijnse affrescoes aangebracht. Helaas mocht in dit magnifieke graf geen foto's gemaakt worden.

Necropolis van Montessu

Necropolis van Montessu

Villaperuccio (CI)

De necropolis van Montessu ligt op een heuvel ten noorden van Villaperuccio. De graven zijn van het type Domus de Janas, prehistorische grafkamers in de rots uitgehouwen. Alle bekende type grafkamers zijn er teruggevonden wat deze necropolis uniek maakt. De necropolis was in gebruik vanaf ongeveer 3000 v C tot in de bronstijd. In recentere periodes zijn de grootste graven ook bewoond geweest door schaapsherders en hun families.

Nuraghe

Nuraghe Genna Maria

Nuraghe Genna Maria

Villanovaforru (VS)

Nuraghe Genna Maria is een mooi voorbeeld van een complexe nuraghe gebouwd in mergelsteen. De nuraghe ligt op een heuvel vlak bij Villanovaforru met een prachtig vergezicht richting de Golf van Oristano en de bergen van de Iglesiente. Rond de nuraghe zijn de resten te zien van hutten. In de punische tijd werd de nuraghe als heiligdom gebruikt, getuige de depositie van de vele beeldjes in aardewerk van Kore, de hellenistische verpersoonlijking van graanteelt. De archeologische site van de nuraghe is verbonden aan het archeologisch museum in het centrum van Villanovaforru.

Nuraghe Losa

Nuraghe Losa

Abbasanta (OR)

Nuraghe Losa is een imponente complexe nuraghe op de hoogvlakte van Abbasanta. De structuur bestaat uit een centrale toren met bastions en drie torens eromheen die een afgeronde driehoek vormen. De nuraghe ligt strategisch langs de antieke doorgangsweg van de Golf van Oristano naar de hooglanden achter Macomer. Rond de nuraghe zijn de resten van een nederzetting te zien die beschermd werd door een muur met toegangspoortjes, deze nederzetting werd tot in de Middeleeuwen bewoond. Op het terrein is een klein museum die de historie van het monument vertelt en enkele vondsten toont.

Nuraghe Palmavera

Nuraghe Palmavera

Alghero (SS)

Nuraghe Palmavera is een complexe nuraghe omgeven door een groot nuraghe dorp. De site ligt aan de voet van de berg, vlak bij zee, langs de weg die van Alghero naar Porto Conte voert. Het is één van de bekende bronstijd monumenten van Sardinië waar veel archeologisch onderzoek is gedaan.

Nuraghe Santu Antine

Nuraghe Santu Antine

Torralba (SS)

Nuraghe Santu Antine behoort tot de meest fascinerende van de bronstijd bouwwerken op Sardinië. De nuraghe bestaat uit een centrale toren en bastions met drie zijtorens, lange gangen met zijgangen en een centrale binnenplaats. Rond de nuraghe ligggen de resten van een dorp dat tot in de romeinse tijd bewoond werd.

Su Nuraxi

Su Nuraxi

Barumini (VS)

De archeologische site van Su Nuraxi bij Barumini is één van de beroemdste bronstijd bouwwerken van Sardinië voornamelijk mede dankzij het werk van de archeoloog Lilliu. De nuraghe staat op de UNESCO lijst van werelderfgoed als symbool voor alle nuraghi van het eiland. De site bestaat uit een complexe nuraghe, een centrale toren met bastions en vier additionele torens en een binnenplaats met waterput, en een nuraghe dorp met simpele en complexe hutten. De site werd bewoond van de midden-bronstijd tot in de romeinse tijd.

Nuraghe heiligdom

Sant'Anastasia

Sant'Anastasia

Sardara (VS)

Midden in de bebouwde kom van Sardara ligt de archeologische site van Sant'Anastasia, genoemd naar het kerkje dat deel uitmaakt van de site. Hier bevindt zich een Bronstijd waterheiligdom, een put met een tholos koepelgewelf en trap. Naast het heiligdom zijn de resten te zien van enkele hutten, waaronder een hut van de vergadering, de rest ligt onder de moderne huizen. Er is ook een klein archeologisch museum in Sardara waar de vondsten te bewonderen zijn.

Santa Cristina

Santa Cristina

Paulilatino (OR)

Vlak bij Paulilatino aan de ss131 ligt de archeologische site van Santa Cristina. De site bestaat uit een nuraghe heiligdom vlak bij een christelijk kerkje gewijd aan Santa Cristina en een nuraghe met nederzetting. Centraal in het nuraghe heiligdom staat een ondergrondse waterput met een trap die met een ongekende strakheid en mathematische precisie gebouwd is. De continuïteit van het heilige karakter van de plek blijkt ook uit het kerkje met huisjes dat slechts enkele dagen per jaar het middelpunt is van religieuze feesten. Even verderop zijn de resten te zien van een prehistorisch dorp en een nuraghe, met enkele door schaapherders gebouwde hutten uit meer recente periodes.

Santa Vittoria di Serri

Santa Vittoria di Serri

Serri (CA)

De site van Santa Vittoria di Serri bevindt zich op de rand van een hoogland plateau, op Sardinië giara genoemd. Deze bijzondere archeologische site bestaat een Bronstijd waterheiligdom, diverse structuren van huizen en een grote open constructie waar feesten gehouden werden. Historische bronnen melden dat de romeinen de sarden tijdens hun feest verrasten, hen ter plekke afmaakten en het heiligdom in brand staken. Op de rand van de afgrond staat het kerkje van Santa Vittoria.

Plaatsen en steden

Oristano

Oristano

Oristano (OR)

Oristano is de hoofdstad van de gelijknamige provincie op West-Sardinië. Het was in de middeleeuwen als hoofdstad van het Judicaat van Arborea een belangrijke stad. Het historisch centrum herinnert nog aan dit glorieuze verleden. Elk jaar wordt rond carneval de Sartiglia georganiseerd in het historische centrum.

Romeins

Forum Traiani

Forum Traiani

Fordongianus (OR)

De archeologische site van Forum Traiani in Fordongianus ligt aan de oever van de rivier de Tirso. Op deze plek borrelt vulkanisch verwarmd water op dat door de Romeinen in een uitgebreid baden complex is benut. Aanvankelijk was de plaats bekend met de naam Acquae Hypsitanae tot het onder Trajanus tot status van Forum werd verheven. De plaats werd een belangrijk militair centrum in de laat-Romeinse en Byzantijnse periode om de Sardijnse binnenlanden onder controle te houden. Vlak buiten de plaats, verbasterd tot Fordongianus, staat het kerkje van één van de eerste christelijke martelaren, San Lussorio.

Reisgids mee?

Download Reisgids
©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact