Sites en evenementen Santa Vittoria di Serri

Santa Vittoria di Serri

Santa Vittoria di Serri

Serri (CA)

De site van Santa Vittoria di Serri bevindt zich op de rand van een hoogland plateau, op Sardinië giara genoemd. Deze bijzondere archeologische site bestaat een Bronstijd waterheiligdom, diverse structuren van huizen en een grote open constructie waar feesten gehouden werden. Historische bronnen melden dat de romeinen de sarden tijdens hun feest verrasten, hen ter plekke afmaakten en het heiligdom in brand staken. Op de rand van de afgrond staat het kerkje van Santa Vittoria.

Santa Vittoria di Serri

De Giara di Serri, een rotsplateau met een hoogte van 662 meter boven zeeniveau, ligt in het midden tussen de streken van de Marmilla, de Trexenta en de Sarcidano. De enige weg die naar de top loopt begint in het stadje Serri en eindigt na zo'n vier kilometer bij de archeologische site van Santa Vittoria. De site is vernoemd naar het kerkje dat in de vroege middeleeuwen precies aan de rand van het rotsplateau is gebouwd. De archeologische zone zelf is vrij groot en er bevinden zich een aantal interessante structuren uit de recente bronstijd, de Sardijnse nuraghe tijd. Deze plek was in die tijd een soort pan-Sardisch heiligdom waar de clans en families voor religieuze plechtigheden en feesten bijeenkwamen.

De Recinto delle Feste

Een heel bijzondere structuur waarvan de funderingen teruggevonden zijn is de plek waar de religieuze feesten gehouden werden, de Recinto delle Feste genoemd. Deze heeft een ovale vorm en rondom bevinden zich hutten, een porticus en een rij kleine ruimtes. Een van de ingangen ligt aan de oostzijde, de tweede ingang aan de zuidzijde. Met de klok mee, gezien vanaf de oostelijke ingang, is er direct links een soort gaarkeuken, waar sporen van maaltijdbereiding gevonden zijn. Direct daarnaast is er een eerste deel van de porticus, de overdekte galerij ondersteund met pilasters (waarschijnlijk van hout). De porticus loopt door na de zuidelijke ingang en beslaat ongeveer een derde deel van de omheining. Recht tegenover de oostelijke ingang bevindt zich een grote hut die aangeduid wordt als de hut van de fonditori (metaalsmelters) maar die ongetwijfeld de verblijfplaats was van de aristocraten, of ouderen. Aan de buitenzijde, vlak achter deze hut is een ommuurde ruimte die mogelijk dienst deed als kraal voor schapen. Naast de grote hut liggen negen vierkante ruimtes, geinterpreteerd als kraampjes waar religieuze objecten verkocht werden. Tenslotte zijn er rechts van de oostelijke ingang vier ruimtes. In de hut naast de kraampjes is een bronzen bijl gevonden die mogelijk in een voetstuk verankerd heeft gezeten (Capanna dell'ascia bipenne). Daarnaast is een hut met een ronde bank zoals die ook op andere sites gevonden zijn en die doen denken aan de hut van de bijeenkomsten (Recinto con sedilo). Tenslotte zijn er nog twee kleinere ruimtes vlak naast de ingang.

De tempel met de waterput

De tempel met de waterput ligt binnen een ovaalvormige ommuring (de temenos) en bestaat uit een voorportaal, een trap en de perfect ronde put. Van de eigenlijke tempel, de bovengrondse structuur, is niets meer te zien. In de vloer van het voorportaal loopt een gootje dat bedoeld was voor het afvoeren van hetzij bloed van offers, hetzij water van wijdingen. De put zelf is drie meter diep en twee meter in doorsnede. Bij de opgravingen zijn allerlei architectonische elementen gevonden met versieringen die deel uit maakten van de tempel. Hieronder bevond zich ook een deel van een kop van een stier met horens in kalksteen, een element dat in de nuraghe cultuur vaker terugkeert en geassocieerd wordt met de godheid in de vorm van een stier.

Bij het kerkje van Santa Vittoria

In de zone tussen de heilige waterput en het kerkje van Santa Vittoria dat op het verste puntje het plateau is gebouwd zijn overblijfselen te zien uit verschillende periodes. Van de put tot aan een van de hutten ligt een geplaveide weg, die aangeduid is als een via sacra. In de pre-nuraghe tijd moet er een protonuraghe hebben gestaan, die later hergebruikt is om een muur langs de rand van het plateau en de heilige weg aan te leggen. In het midden bevinden zich drie structuren: een toren, een tempel structuur (tempio ipetrale) en een hut met voorportaal. Van de tempel dacht men aanvankelijk dat deze zonder dak moest zijn geweest (vandaar de term ipetrale), maar dat is onwaarschijnlijk. Er zijn vele vondsten gedaan van votief geschenken en stenen die als altaar gebruikt zijn. De bouwwerken uit de nuraghe tijd zijn niet alleen vernietigd doordat de Romeinen het heiligdom in brand hadden gestoken, maar ook door de aanwezigheid van een byzantijns garnizoen en de aanleg van een begraafplaats bij het kerkje.

Andere bijzondere structuren rond het heiligdom

De muur op het puntje van het plateau loopt verder door naar het noorden waar deze eindigt bij een bijzondere hut, de capanna del capo. De hut lijkt geheel van steen te zijn opgebouwd, als een nuraghe, en met een voorportaal. Aan de binnenzijde bevinden zich niches in de dikke muur. Andere structuren van hutten (voor bewoning met name) liggen aan de oostzijde van de Recinto delle Feste. De meest bijzondere is de grote hut van de bijeenkomsten die gevonden is met vrij hoge muren. Aan de binnenzijde bevindt zich de rondgaande bank. Aan een kant van de hut zijn in de muur horizontale uitstekende platte stenen aangebracht die boven de bank een soort baldakijn vormen. Mogelijk dat aan deze zijde de meer belangrijke personen hebben gezeten. In de muur zijn niches uitgespaard en in een van de niches stond een waterbassin. Ook naast de deur stond een waterbassin.

De opgravingen brachten veel artefacten aan het licht die te maken hadden met prestige objecten of religieuze objecten. Een daarvan betrof een toortshouder in brons. Door de positie en de waardevolle objecten van deze hut associeren archeologen deze met een soort pan-Sardisch parlement. Ook dit bouwwerk is in de Romeinse tijd ten prooi gevallen aan de vlammen.

Uit het archeologische onderzoek naar het heiligdom blijkt dat dit heiligdom door vuur geteisterd is geweest. Dit lijkt aan te sluiten op wat Strabo schreef over de Romeinse pogingen de Sarden de baas te worden waarbij de romeinen hun toevlucht namen tot het overvallen van de feestvierende Sarden in hun heiligdommen.

Bibliografie

1. Lilliu,G. 2003: La civiltà dei Sardi dal paleolitico all'età dei nuraghi, Nuoro
2.
Zucca, R. 1988: Il santuario nuragico di S. Vittoria di Serri, Sassari

Index

©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact