Sites en evenementen Tharros

Tharros

Tharros

Cabras (OR)

Tharros is de site van een punisch-romeins stadje dat in de achtste eeuw voor C gesticht werd door Feniciërs op de plek van een Bronstijd nuraghe dorp. De ruïnes van het stadje liggen op een schiereiland aan de noordkant van de Golf van Oristano. Er zijn resten te zien van tempels, romeinse baden, een romeins acque castellum, een fenicisch-punische tofet en een ambachtswijk. Het stadje werd het bestuurscentrum van het Judicaat van Arborea tot het onder druk van de arabische invallen verlaten werd rond 1070 na C ten gunst van het huidige Oristano.

Tharros

Tharros is een van de meest fascinerende sites van Sardinië, niet alleen vanwege de archeologische resten van dit eens zo florerende stadje, ontstaan uit een samensmelting van oosterse antieke en westerse prehistorische culturen, maar ook vanwege de bijzondere ligging op een smal schiereiland uitkijkend over de golf van Oristano. De naam Tharros is overgeleverd uit romeinse bronnen en een mijlpaal langs de weg van Othoca naar Cornus.

Panorama van Tharros en het schiereiland van Sinis
Panorama van Tharros en het schiereiland van Sinis

De weg naar de ingang van de archeologische site van Tharros loopt langs de heuvel van de grote muur, Su Muru Mannu. Bij de ingang loopt de weg door tot aan het oude centrum. De eerste grote weg naar links voert naar de top van de heuvel van de grote muur. Vanaf hier is het met mooi weer een prachtig uitzicht over het dorpje San Giovanni di Sinis, het strand en het hele schiereiland met de stagni tot aan de bergen. Op deze heuvel zijn ook door archeologen de oudste sporen van het stadje teruggevonden.

De stadsmuren en de tophet. Su Muru Mannu.

Al in de bronstijd was er bewoning op de heuvel van Su Muru Mannu zoals blijkt uit de resten van wat geïdentificeerd is met een nuraghe dorp. De Feniciërs stichtten Tharros op deze plek en wijdden de grond van het nuraghe dorp aan hun openlucht heiligdom, tofet. Dit wordt ook door archeologen als bewijs gezien van een permanente vestiging van de Feniciërs. De as-urnen met de crematieresten van kinderen en dieren die aan de godin Astarte geofferd waren zijn in grote getalen teruggevonden op en rond de basalten funderingen van dit nuraghe-dorp. Onderzoek heeft uitgewezen dat het oudste offer uit de achtste eeuw voor Christus dateerde. De tophet werd nog tot ver in de Romeinse tijd gebruikt als heiligdom. Onder de Puniërs zijn er veel steles (grafstenen of offerstenen) bijgezet op het terrein. In de Romeinse tijd is het heiligdom tenslotte ontmanteld en er is vlak naast een amfitheater gebouwd waar nu niets meer van over is. De steles zijn hergebruikt in funderingen van andere gebouwen zoals nu te zien is vlak naast de tophet.

De Puniërs verstevigden de al bestaande muren gebruikmakend van de steile helling. Een dubbele muur met een gracht daartussen moest de stad tegen invallende vijanden vanaf het land beschermen. In de muur is nog een onderdoorgang gemaakt om eventuele vijanden die tot voor de poorten waren gekomen in de rug aan te kunnen vallen. In later tijden hebben de Romeinen de gracht als begraafplaats gebruikt toen verdedigingswerken niet meer zo nodig waren. De half in het zand begraven sarcofagen zijn nu nog te zien.

Opvallend aan de site van Tharros zijn de straten en de stadsplanning. Het patroon is van oorsprong Fenicisch-Punisch. De wegen waren dan ook met zandsteen bestraat. In de Romeinse tijd is daar een basalten deklaag overheen gekomen. In het midden loopt de riolering die tevens als afwatering diende als het regende. Curieus zijn de drempels met de groeven waar de houten deuren in schoven of geklemd werden en overal langs de straten terug te zien zijn.

Het centrum van Tharros

Water was belangrijk voor de stad en de watervoorziening altijd een probleem. De Feniciërs en Puniërs losten dit op door waterreservoirs onder de grond aan te leggen, de bagnarola. De Romeinen bouwden later een acquaduct dat het Castellum Acquae in het centrum voorzag van water. Dit Castellum Acquae staat nog steeds op het kruispunt van wegen in het centrum en resten van het acquaduct zijn buiten de stad aangetroffen. Een deel van een vloer van het gebouw ligt er nog en de karakteristieke Romeinse bouwstijl is goed te zien.

In het centrum van Tharros liggen de belangrijkste gebouwen. De funderingen van de monumentale tempel met daarnaast de half in de rots uitgehouwen funderingen van een tweede tempel, met een zo genoemde, semitische plattegrond. Op zich is aan deze tempels niet veel meer te zien dan deze funderingen. Er tegenover, aan de golfzijde ligt de zone van de twee zuilen. Het gaat hier om ionische zuilen en één ervan draagt nog een kapiteel. Of deze zuilen in hun oorspronkelijke positie zijn teruggezet is niet duidelijk. Er zijn verder geen zuilen meer teruggevonden in Tharros. Naast de tempels, aan beide zijden van het centrum, bevinden zich aan de waterkant Romeinse Thermen: de grootste worden de Terme di Convento Vecchio genoemd. Tegen de helling van de heuvel van de toren van San Giovanni ligt nog een kleine tempel, Tempietto K, die voor het publiek helaas niet toegankelijk is.

De heuvel van de Spaanse toren

Op de helling van de heuvel van de toren van San Giovanni liggen de fundamenten van huizen en werkplaatsen. Het is goed voor te stellen hoe eens de straten gevuld waren met levendige werkplaatsen en uitstallingen. Goed te zien is de punische, of Noord-Afrikaanse, bouwstijl met grote rechthoekige stenen met daartussen kleinere stenen ter opvulling, zonder gebruik van cement. Uiteindelijk werden de muren bestreken met pleister. Uitsparingen op ongeveer twee meter hoogte waren bedoeld voor houten balken waar de vloer van een tweede verdieping op rustte. De daken waren plat en werden misschien wel gebruikt om regenwater op te vangen en naar de ondergrondse bagnarola te leiden.

Tegenover de ingang van Tharros zijn grote rechthoekige blokken zandsteen gevonden die deel uitmaakten van een bastion. Aanvankelijk dacht men aan de oorspronkelijke punische muren, maar later is komen vast te staan dat het gaat om een byzantijns castrum die gebouwd is met hergebruikt materiaal. De stenen waren verankerd door in de uitsparingen, in de vorm van zwaluwstaarten, lood te gieten. Het lood is allang verdwenen en hergebruikt. Boven op de heuvel staat de Spaanse toren van San Giovanni, en waarschijnlijk zijn op deze heuvel nog resten van een acropolis of een tempelcomplex. De toren is ooit gebouwd om vroegtijdig te kunnen waarschuwen tegen de invallen van de Arabieren. Tharros was toen al sinds de negende eeuw na Christus verlaten onder druk van deze invallen, na bijna 18 eeuwen van bewoning.

Capo San Marco

Voorbij de smalle strook die Capo San Marco aan de heuvel van de toren verbind bevinden zich de Punische grafkamers. Geplunderd door schatgravers en vervallen door weer en wind is er nog maar weinig van over. Een tweede necropolis ligt onder en tussen de huizen van het dorpje San Giovanni, ten noorden van Tharros. Aan de rechterzijde op Capo San Marco, waar de hellingen bijna loodrecht naar beneden gaan, is nog te zien waar het zandsteen werd gewonnen, inmiddels bijna onbereikbaar voor bezoekers. Aan de kant van de golf van Oristano staat nog een tweede Spaanse toren die uitkijkt over het water. De weggetjes over Capo San Marco lopen nog langs een vervallen nuraghe, Baboe Cabitza, en de moderne vuurtoren.

Bibliografie

1. Acquaro, C. e C. Finzi 1999, Tharros, Sassari
2.
Acquaro, C. e A. Mezzolani 1996, Tharros, Roma
3.
Rivista di Studi Fenici, Tharros XXI-XXII
4.
Spano, can G. 1851 (ristampa del 1994), L'Antica Città di Tharros, Cagliari

Index

©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact