Routebeschrijving Alghero - Sassari

Deze relatief korte route in het noordwesten van Sardinië voert langs een aantal hoogtepunten van de prehistorie van het eiland. Het noordwesten wordt gekarkteriseerd door de vlakte van de Nurra, een vruchtbaar gebied waar al vanaf de neolithische tijd een hoge dichtheid aan bewoning was dankzij de landbouw. Zowel aan de noordzijde waar Porto Torres ligt als aan de zuidzijde bij Alghero is de vlakte makkelijk toegankelijk vanaf zee en het is niet onwaarschijnlijk dat al in de prehistorie dit gebied in de vaarroutes van handelaren opgenomen was die Zuid-Frankrijk, Corsica en Italië aandeden. Meer recent, in de late Middeleeuwen, werd Alghero als Catalaanse kolonie gesticht waardoor tot op de dag vandaag er een Catalaans dialect wordt gesproken.

Alghero is uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor toerisme, niet alleen dankzij de nabijheid van het vliegveld, maar ook door het karakteristieke oude centrum omgeven door bastions. Met zijn talrijke hotels en eetgelegenheden is Alghero een aantrekkelijke toeristische bestemming. Het stadje is het startpunt voor deze route.

De eerste etappe voert naar de nuraghe en nederzetting van Palmavera aan de voet van de gelijknamige berg en niet ver van de kust. Deze bronstijd nederzetting is een mooi voorbeeld van de talrijke prehistorische overblijfselen van de nuraghe tijd die Sardinië rijk is. De centrale nuraghe wordt omgeven door een pentagonale muur met hoektorentjes en een grote hut van de Vergadering. Daaromheen liggen een aantal hutten van het dorp. Een toegangskaart tot de archeologische site kan gecombineerd worden met die van de necropolis van Anghelu Ruju, de bestemming van de volgende etappe.

De tweede etappe voert naar de necropolis van Anghelu Ruju op de weg van Alghero naar Sassari, net voorbij de afslag naar het vliegveld. Het grafveld bestaat uit een groot aantal in de rots uitgehouwen grafkamers van de laat neolithische en vroege kopertijd, maar de graven waren ook in de Bronstijd nog in gebruik en de grotere graven werden zelfs bewoond in de moderne tijd. Er zijn verschillende type graven te zien met bijzondere details zoals reliëfs van horens. Een bezoek kost al gauw een uurtje.

De derde etappe gaat naar het bijzondere monument dat ook wel de piramide of ziggurat van Monte d'Accoddi wordt genoemd. Hoewel het noch een Egyptische piramide, noch een Mesopotamische ziggurat is, is het wel een bijzonder monument dat uit de Kopertijd stamt, net als het grafveld van Anghelu Ruju. In de buurt zijn ook een aantal grafvelden gevonden met grafkamers. Met de verbreiding van de landbouw moet hier wel een grote gemeenschap hebben geleefd waarvan Monte d'Accoddi mogelijk een soort centraal heiligdom, een prehistorisch altaar, is geweest. In het hele westelijke Middellandse Zeegebied is geen ander soortgelijk monument bekend.

De laatste etappe voert naar Sassari, de belangrijkste stad van noord-Sardinië. Sassari is in de Middeleeuwen gesticht en was een onafhankelijke gemeente (Comune). Later is het de hoofdstad geworden van de provincie Sassari die in de begin periode het hele noorden omvatte. De universiteit van Sassari is de tweede van Sardinië, na die van Cagliari. Om deze reden is de collectie van het archeologisch museum G.A. Sanna van Sassari van groot belang, hier werden al vanaf de achttiende eeuw de vondsten van opgravingen verzameld en tentoongesteld. De zeer uitgebreide collectie heeft een aantal hoogtepunten; vondsten uit opgravingen rond Monte d'Accoddi en uit de vele opgravingen gedaan in de graven en nuraghi van de prehistorie van noord-Sardinië, maar ook het grote bronzen plakkaat uit de Romeinse tijd met een afschrift van een decreet die de grens vaststelde tussen verschillende bevolkingsgroepen op Sardinië die elkaar de grond betwistten.

Als provinciaal centrum heeft Sassari een uitgaanscentrum met veel eet- en drinkgelegenheden en winkels. 's Avonds is het een levendige stad met het centrale plein met stijlvol verlichtte statige gebouwen en is er veel leven op straat.

De omstandigheden op de weg kunnen als gevolg van wegwerkzaamheden, verkeersdrukte of andere situaties afwijken van het resultaat op de kaart. Zie verder de aansprakelijkheids clausule.

Prehistorisch altaar van Monte d'Accoddi

Prehistorisch altaar van Monte d'Accoddi

Sassari (SS)

Het prehistorische altaar van Monte d'Accoddi is in twee verschillende fases gebouwd tijdens de periode van de cultuur van Ozieri (4000-3200 v. Chr) en de cultuur van Filigosa en Abealzu (3200-2700 v Chr). Het altaar ziet er uit als een afgetopte piramide, of ziggurat, met een lange opgang of oprit. Er omheen moet zich een groot dorp bevinden, niet opgegraven. Interessant zijn de grote menhir, de stenen tafel en de perfect ovale steen die zich bij het altaar bevinden.

Archeologisch museum G.A. Sanna

Archeologisch museum G.A. Sanna

Sassari (SS)

Met dat van Cagliari behoort dit archeologische tot de belangrijkste van Sardinië. Hier zijn alle belangrijke vondsten verzameld uit Noord-Sardinië die een beeld geven van het eiland van de vroegste prehistorie tot in de middeleeuwen; van aardewerk tot objecten in metaal en steen die deel hebben uitgemaakt van het Sardijnse verleden.

Necropolis Anghelu Ruju

Necropolis Anghelu Ruju

Alghero (SS)

De prehistorische necropolis van Anghelu Ruju is uniek in zijn soort op Sardinië en telt 38 prehistorische in de rots uitgehouwen grafkamers. De necropolis bevindt zich op korte afstand van het vliegveld van Alghero in het midden van de historische en vruchtbare regio van de Nurra.

Nuraghe Palmavera

Nuraghe Palmavera

Alghero (SS)

Nuraghe Palmavera is een complexe nuraghe omgeven door een groot nuraghe dorp. De site ligt aan de voet van de berg, vlak bij zee, langs de weg die van Alghero naar Porto Conte voert. Het is één van de bekende bronstijd monumenten van Sardinië waar veel archeologisch onderzoek is gedaan.

Alghero

Alghero

Alghero (SS)

Alghero wordt in het lokale catalaanse dialect dat er altijd nog gesproken wordt Alguer genoemd. Door de tijd heen is er veel bewaard gebleven van de stadsmuren, de nauwe straten in het centrum en de vissershaven waardoor het stadje een karakteristieke en aantrekkelijke mediterrane uitstraling heeft.

Laatst gewijzigd 18/08/2014
©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact