Over Livius werk Hannibal voor de poorten

08/04/2009 08:09:14

Over Livius werk Hannibal voor de poorten

De romeinse geschiedschrijver Titus Livius is een van de bronnen voor de periode van de Tweede Punische oorlog. Tijdens deze oorlog speelde Sardinië een weliswaar kleine rol, maar de verrichtingen van Hampsicora waren de moeite waard voor Livius. In Sardinië heerste al langer onrust sinds het eiland overgenomen was door de Romeinen in 238 voor Christus. Romeinse veldheren bevochten de opstandige Sarden en vierden hun triomfen in Rome alsof ze een belangrijke oorlog uitgevochten en gewonnen hadden. Die van Hampsicora, leider van de opstandelingen op het moment dat Hannibal door Italië rondtrok, is wel de belangrijkste. Ondanks hulp uit Karthago werden de legers van Sarden en Puniërs door de ervaren Titus Manlius Torquatus verslagen.
De geschiedenis van Rome door Livius is een goed leesbaar verhaal, geschreven in pakkende stijl door Livius die niet nalaat zich kritisch over de Romeinen uit te laten, maar vooral geobsedeerd lijkt door de onbetrouwbaarheid van de Puniërs. De Fides Punica is dan ook spreekwoordelijk geworden voor de Romeinen.
De vertaling van H.W.A. van Rooijen-Dijkman is goed geslaagd in de weergave van de stijl van Livius.

Over Livius werk Hannibal voor de poorten

©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact