Archeologische opgravingen op Sardinië

13/07/2014 13:57:40

Archeologische opgravingen op Sardinië

Ook dit jaar wordt er weer hard gewerkt op Sardinië door studenten en vrijwilligers onder leiding van archeologen uit de hele wereld. Meer dan ooit spelen daarbij de social media een rol en wordt het publiek betrokken bij de voortgang en resultaten. Door de recente opening van twee tentoonstellingen over de reuzenbeelden van Mont'e Prama is de aandacht van het publiek nog eens extra gericht op een aantal opgravingen die interessante vondsten doen.

Net als vorig jaar worden er weer opgravingen verricht bij de nuraghe s'Uraki. Opnieuw is het onderzoeksthema het gebruik van de nuraghe en de directe omgeving in de punische en romeinse tijd. Er wordt heel veel punisch aardewerk gevonden. Ook zijn de fundamenten van een van de secundaire torens blootgelegd. De opgravingen worden uitgevoerd met medewerking van de Brown University, het Joukowsky Institute, waar de archeoloog van Dommelen aan verbonden is.

Op het schiereiland van Sinis is ook een nieuwe opgraving gestart in de zone waar in 1974 al de reuzenbeelden van Mont'e Prama waren gevonden, samen met een reeks graven. De berichten van de opgraving lijken hoopgevend, opnieuw zou er een torso van een reuzenbeeld zijn gevonden.

In de archeologische zone van Nora is de Universiteit van Cagliari nu voor het tweede jaar opgravingen aan het verrichten en bezoekers kunnen de voortgang daarvan bezichtigen.

Bij de middeleeuwse kerk van Nostra Signora di Mesumundu bij Siligo worden opgravingen verricht in het kader van Middeleeuwse archeologie onder leiding van prof. Marco Milanese. De kerk is gevestigd in een romeins badhuis, rondom zijn zowel resten uit de vroege middeleeuwen als resten uit de romeinse tijd. Voor de opgraving is het terrein grondig schoongemaakt en is een onderzoek gedaan met een georadar. De georadar kan structuren van funderingen detecteren zonder dat er een opgraving voor nodig is.

Bij Milis wordt rond nuraghe Cobulas hard gewerkt aan een opgraving. In de voorbereidingen moest er heel veel dichte begroeiing weggehaald worden. Rondom zijn veel sporen van bewoning uit de romeinse tijd gevonden. Eerder al was de nuraghe Maso Maiore schoongemaakt en geschikt gemaakt voor bezoekers.

Voor wie geinteresseerd is in archeologie zijn de opgravingen een buitenkansje, want het geeft de gelegenheid de monumenten zoals de kerk van Siligo, Nora of de nuraghe s'Uraki eens op een andere manier te bekijken en beter in een context te plaatsen.

Links

Opgravingen s'Uraki Facebook pagina
Nieuwsbericht over de opgravingen rond Mont'e Prama
Opgravingen Nora
Opgravingen in Siligo Facebook pagina
Archeologie Montiferru Facebook pagina

Archeologische opgravingen op Sardinië

©2019 Tharros.info Sitemap Privacy Contact